Appell an die Geberländer der EU - Apel la adresa țărilor donatoare

Beitragsseiten

 Download: apel la adresa țărilor donatoare apel la adresa țărilor donatoare [224 KB]

 

Apel explicit la adresa țărilor donatoare europene și somație expresă în vederea respectării drepturilor fundamentale ale omului în problema restituirii proprietăților în România


Königsbrunn, 09.03.2013


Guvernul Ponta calcă în picioare dreptul fundamental la proprietate
Opriți promovarea cu miliarde de euro a cleptocrației române!


Având în vedere faptul că în România, după încheierea celui de-al II-lea război mondial, un sistem criminal și-a însușit casele și proprietăţile ale aproape tuturor cetăţenilor, dintre acestea fiind restituite numai câteva proprietarilor de drept după răsturnarea regimului din anul 1989, sprijinul financiar acordat României de către Uniunea Europeană reprezintă pentru contribuabilii din ţările donatoare principale o monstruoasă sfidare, care nu mai are voie să continue fără ca România să facă mai întâi proba respectării dreptului omului la proprietate, printr-o restituire cuprinzătoare a proprietăţilor confiscate ilegal.

23 de ani perioadă de graţie pentru guvernele post-comuniste din România, pentru a realiza restituirea definitivă a terenurilor și clădirilor furate, sunt mai mult decât suficienţi! Încă o prelungire cu alţi ani și decenii nu se susţine nici istoric, nu este nici politic justificată, nici explicabilă economic. După estimări oficiale ale Departamentului de Stat al SUA, valoarea pagubei anuale produsă numai prin evaziune fiscală în România ajunge la 100 de miliarde de euro.

 În loc de a continua comiterea furtului imobilelor noastre, guvernul din România ar fi mai bine sfătuit să tragă preșul de sub picioarele corupţiei și jafului (înfrăţit cu aceasta) efectuat asupra proprietăţii poporului român, împiedicând comerţul criminal cu imobile furate și având grijă să restituie atotcuprinzător casele și terenurile victimelor exproprierii și moștenitorilor acestora.

 Felul în care, în cei 23 de ani de la căderea comunismului, toate guvernele României au pus în practică rezolvarea problemei restituirilor, trădează fără putinţă de tăgadă poziţia responsabililor politici, și hotărârea lor de a continua să nedreptăţească milioane de oameni și de a acapara o parte cat mai mare din prada statului. Refuzul lor de a restitui proprietăţile expropriate este sprijinit de către autorităţile române prin toate mijloacele imaginabile: invocarea de date false, distrugere de documente, obstacole birocratice, discriminarea compatrioţilor emigraţi, înșelăciune, falsuri cadastrale, vânzări ilegale, smulgerea prin șantaj a unor declaraţii de renunţare, etc..

În urma unui astfel de tratament distructiv și lipsit de respect faţă de proprietate, nici un investitor, nici o companie și nici o persoană privată nu mai este la adăpost de a fi deposedat în mod arbitrar de către statul român, deoarece dreptul fundamental la proprietate este în mod sistematic golit de conţinut, protecţie fiindu-i acordată doar atunci când a fost „obţinut” pe căi ilegale.

Cât timp vrea încă opinia publică internaţională numai să asiste la acest spectacol și să-i protejeze pe criminali? Cât timp încă trebuie transferate României impozitele noastre fără o justă recompensă în problema restituirii proprietăţii?

Dintre ţările donatoare europene, numai contribuabilul german plătește la bugetul european din 2014 până în 2020 197.565 milioane de euro; - deci 197,56 miliarde de euro! România primește pentru perioada de timp menţionată din aceste impozite până la 43 de miliarde de euro bani europeni pentru dezvoltare. Dacă România nu dorește să cheltuiască 8 miliarde de euro pentru plata imobilelor furate, atunci nici noi, contribuabili europeni, în majoritate germani, nu dorim să cheltuim 43 de miliarde de euro bani europeni pentru România. Valorile Europei, primordial dreptul omului la protecţia proprietăţii, ar fi altfel, prin sprijinirea corupţiei din România, abandonate și trădate.

Noi, contribuabili din ţările donatoare principale europene, Germania, Franţa, Italia, Olanda, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Suedia, Austria, Finlanda, Luxemburg (în toate aceste ţări locuiesc membri ai Asociaţiei ResRo) nu vrem să finanţăm cu impozitele noastre propria noastră expropriere prin intermediul fondurilor structurale europene în valoare de 43 de miliarde de euro, plătite unei Românii care în contrapartidă, prin guvernele ce se schimbă mereu, nu vrea nici să restituie imobilele furate în natură, nici să cheltuiască 8 miliarde de euro pentru o despăgubire pe termen scurt, amânând pe o perioadă nedeterminată reparaţia delictelor făcute de stat la scară mare împotriva proprietăţii. O socoteală simplă, ce ar trebui să-i fie clară oricărui politician în anul electoral 2013!

Cum arată credibilitatea României, pot ilustra următoarele exemple:

 • România nu a respectat tratatul de pace cu Puterile Aliate din 1947. În acest acord, România s-a angajat să respecte obligatoriu drepturile universale ale omului și să construiască un stat de drept democratic.

 • România nu și-a îndeplinit obligaţiile în domeniul drepturilor omului de când a devenit membră în Organizaţia Naţiunilor Unite (din 1955). Respectarea proprietăţii private este ancorată în articolul 17 din Declaraţia ONU a Drepturilor Omului în mod cât se poate de clar.

 • La fel de puţin respectă România prevederile Convenţiei UE privind drepturile omului, pe care a semnat- o în 1994 și pe care începând deja din 1995 a sabotat-o prin vânzarea de către stat a imobilelor confiscate.

 • Constituţia UE („Tratatul de la Lisabona“) prevede respectarea principiilor statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului de către statele membre ale UE. În problema restituirii România este departe de a a-și îndeplini aceste obligaţii.

 • Guvernul român încalcă chiar și prevederile Constituţiei României, atunci când este vorba de tratamentul imobilelor ilegal confiscate.

Într-un astfel de context, România nu poate fi considerată nici ca stat de drept, nici ca partener de încredere, atâta timp cât imobilele noastre expropriate ilegal, în mod arbitrar și prin violenţă, continuă să rămână expropriate fără nici o compensaţie.

Pretindem dreptate și reparaţia integrală a unei crime istorice, comisă de statul român și continuată de către clasa politică, atât înainte, cât și după revoluţia din 1989. În caz contrar, prezentăm cererea legitimă de a elimina România ca stat eșuat („Failed State“) al Europei de Est, atât din Comunitatea UE, din Consiliul European și din Organizaţia Naţiunilor Unite, deoarece guvernele din România nu au respectat în nici un fel obligaţiile asumate referitoare la rezolvarea problemelor privind restituirea proprietăţii confiscate.

Aderarea României la spaţiul Schengen este de neconceput în aceste circumstanţe. Comunitatea Europeană nu are nevoie de hoţi, de guverne corupte și nici de un stat care nesocotește permanent regulile jocului democratic, deturnează fonduri europene, violează statul de drept și își însușește imobilele aparţinând proprietarilor de drept.

Guvernul Ponta atacă dreptatea și justiţia, călcând în picioare dreptul fundamental la proprietate. Noul proiect de lege al guvernului român, prezentat în martie 2013 în urma cererii Curţii Europene a Drepturilor Omului și a Consiliului Europei, este mai strigător la cer decât orice alte modele de soluţii anterioare și descalifică România ca membru al comunităţii europene.

În baza dureroasei noastre experienţe pretindem ca Europa să înceteze de a susţine guverne ale României, care din 1945 – într-o continuitate neîntreruptă – favorizează corupţia și, ca urmare a discriminării a milioane de cetăţeni nevinovaţi, au gonit mase largi de oameni din propria lor patrie. Prin subvenţionarea politicii românești cu banii contribuabililor statelor Europei de mijloc și de nord, statele donatoare se fac părtașe la distrugerea unui peisaj cultural, a cărui tradiţie multiseculară constă în coexistenţa pașnică a multor etnii, a căror supravieţuire, din cauza celor mai rele condiţii pentru poporul român, este în cel mai înalt grad periclitată.

Vă rugăm sa exercitaţi presiuni corespunzătoare asupra guvernului român, atâta timp cât aveţi forţa necesară! Salvaţi Europa, ajutaţi România să se elibereze de corupţie și de dictatul nedreptăţii!


Cu deosebită stimă


ResRo – Interessenvertretung Restitution in Rumänien e.V.
Karin Decker-That, președinte

 

Aceast APEL a fost tradus în limbile specifice și trimis prin e-mail următorilor adresanţi:

 1. Instituţiile Uniunii Europene: Parlamentul European (Bruxelles), Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

 2. Guvernul Germaniei și Bundestagul, guvernele și parlamentele Franţei, Marii Britanii, Austriei, Ţărilor de Jos, a Luxemburgului, Elveţiei, Siksdagul Suediei, Eduskunta Finlandei, Folketingul Danemarcei, Stortingul Norvegiei, parlementul federal al Belgiei, și „last but not least“ parlametul și senatul României

 3. Ambasada Germaniei Bucureşti, d-lui ambasador Andreas von Mettenheim

 4. Nunţiul apostolic al Vaticanului, ambasada Berlin

 5. Ambasada Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta, Viena

 6. Ambasada SUA în România | Deputy Chief of Mission Mr. Duane C. Butcher

 7. The President of The United States of America, Mr Barack Obama

 8. Senators of the 113th United States Congress | Members of United States House of Representatives

 9. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei

 10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)

 11. Membrilor Parlamentului European

 12. Organizaţia Naţiunilor Unite | UNITED NATIONS, Secretary General Ban Ki-moon

 13. O.S.C.E., Secretary General, Mr. Lamberto Zannier

 14. Redacţia ziarului România Liberă, d-lui Redactor Șef Dan Cristian Turturică

 15. Redacţia Mediafax.ro

 16. Mass-media internaţională (ziare, radiodifuziune und publicaţii internet)